HU EN

Magyar Zenetörténeti Osztály Liszt kutatócsoport

A Liszt kutatócsoport a Nemzeti Kulturális Tanács támogatásával alakult meg 2021-ben azzal a megbízatással, hogy az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó égisze alatt 1970–2020 között végzett munkát folytatva készítse el Liszt Ferenc (1811–1886) összes zeneművének tudományos kiadását. A közreadói tevékenység mellett a kutatócsoport forráskutatást is végez, amivel nem csupán az életműkiadással szemben támasztott tudományos igényeknek kíván megfelelni, hanem a Zenetudományi Intézet, mindenekelőtt a Magyar Zenetörténeti Osztály tudományos programjaiba is bekapcsolódik.

A kutatócsoport középtávú célja az Új Liszt Összkiadás tíz sorozata közül a szólózongoraművek kiadásának befejezése az I–II. sorozatot kiegészítő pótkötetekben; a zongorára és zenekarra írt művek (VII. sorozat), valamint a négykezes és kétzongorás művek közreadása (III. sorozat). Alkalmanként valamely további sorozatba tartozó nagyobb szabású mű közreadását, illetve az 1970 óta kiadott művek közreadásának szükség szerinti revideálását is tervezzük.

Célunk továbbá az Új Liszt Összkiadásban megjelenő művek szöveges és zenei forrásainak lehetőleg teljes körű felkutatása és tanulmányozása (archívumok, magángyűjtők, aukciós katalógusok kéziratanyaga, nyomtatott kiadványok). A szöveges források egy részének publikussá tétele eredeti nyelven és/vagy magyar fordításban a Lisztiana online felületén, valamint integrálva a Magyar Zenetörténeti Osztály Magyarország Zenetörténet Online honlapjának adatbázisaiba és digitális archívumába (Zenei írások és zenei levelezés a 19. századi Magyarországon online adatbázis és digitális archívum; Magyar Zenetörténeti Adattár. Sajtóadatbázis. Recepciótörténet. Erkel, Liszt és kortársai; Magyar Zenetörténeti Bibliográfia). Liszt válogatott leveleit és Lisztről szóló 19. századi írásokat tartalmazó köteteket adunk ki a Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának új sorozata keretében.

A Liszt kutatócsoport és a nemzetközi Liszt-kutatás közötti kapcsolat erősítése kiemelt jelentőségű számunkra. Munkánkat egy nemzetközi tanácsadó testület segíti, és intenzív szakmai kapcsolatot ápolunk a Liszt-kutatás legfőbb kutatóhelyeivel.

Honlap koncepció és tartalom: Kaczmarczyk Adrienne

Szerkesztő: Békéssy Lili Veronika