HU EN

Az összkiadásról

Carl Alexander szász-weimar-eisenachi nagyherceg

Liszt Ferenc összes zeneművének kiadását elsőként a Carl Alexander szász-weimar-eisenachi nagyherceg kezdeményezésére 1887-ben létrehozott Liszt Ferenc Alapítvány vállalta magára. A felerészben hajdani Liszt-tanítványokból álló közreadói gárda – Eugen d’Albert, Bartók Béla, Ferruccio Busoni, Berthold Kellermann, Aloys Obrist, Peter Raabe, Bernhard Stavenhagen, August Stradal, Otto Taubmann, José Vianna da Motta és Philipp Wolfrum – 1907–1936 között a Musikalische Werke Franz Liszts alábbi köteteit rendezte sajtó alá, öt műfaji sorozatban:

 • I. Művek zenekarra, valamint zenekarra és zongorára (1–13. kötet)
 • II. Zongoraművek (1–10. és 12. kötet két kézre)
 • [III.] Átdolgozások (1–3. kötet zongorára, két kézre)
 • V. Egyházi és vallásos vokális művek (3., 5–7. kötet)
 • VII. Egyszólamú dalok és énekek (1–3. kötet)

A lipcsei Breitkopf & Härtel kiadó gondozásában megjelent 34 kötettel a zeneszerzői életmű mintegy harmada vált széles körben hozzáférhetővé igényes kiadásban.

Gárdonyi Zoltán

Liszt Ferenc Összes Zeneművének Új Kiadása (LZK) 1970-ben indult útjára az Editio Musica Budapest gondozásában; a megjelent köteteket 1985-ig a magyar kiadó a Bärenreiter Verlaggal közösen terjesztette. Az új összkiadás előkészítésével a Magyar Tudományos Akadémia 1958-ban Gárdonyi Zoltánt bízta meg, aki a teljes életművet felölelő, a zenetudomány és a zenei gyakorlat igényeit egyaránt szem előtt tartó kritikai kiadásra tett javaslatot. A kritikai összkiadás terve szükségessé tette a régi összkiadásban már megjelent művek újrakiadását is. Gárdonyi műfaj és előadói apparátus szerint tíz sorozatot tervezett; ezekhez 2005-ben járult az időközben szükségessé vált pótkötetsorozat:

 • I. Szólózongoraművek
 • II. Szabad átdolgozások és átiratok zongorára
 • III. Művek és átdolgozások zongorára négy kézre és két zongorára
 • IV. Művek és átdolgozások több hangszerre
 • V. Művek és átdolgozások orgonára, illetve orgonára és egyéb hangszerekre
 • VI. Zenekari művek
 • VII. Művek zongorára és zenekarra
 • VIII. Vokális művek zongorával
 • IX. Vokális művek zenekarral vagy több hangszerrel
 • X. A cappella kórusművek
 • Pótkötetek
Sulyok Imre

Az I. sorozatot 1970–1973 között Gárdonyi Zoltán és Szelényi István (1–4. kötet), 1973–1985 között Mező Imre és Sulyok Imre (6–18. kötet), illetve Boronkay Antal (5. kötet) szerkesztették. Noha a kezdet ígéretes volt, már 1970-re kiderült, hogy csak egy, az eredeti terveknél jóval szerényebb, elsősorban a gyakorló muzsikusok igényeit szolgáló összkiadás megvalósítására van lehetőség. Ebből adódóan az I. sorozatban – néhány kivételtől eltekintve – csak a művek utolsó autentikusnak tekintett változata („Fassung letzter Hand”) jelenhetett meg. Azonban a széles körű forráskutatásnak köszönhetően a sorozatban így is napvilágot látott 41 addig ismeretlen, kéziratban fennmaradt zongoradarab: eredeti művek, továbbá ismert művek átiratai vagy korábbi változatai. A zeneművek végső változatának ismerete azonban nem ad hiteles és átfogó képet az életműről, mivel épp a változatok létrehozása iránti hajlam az egyik legegyedibb vonása Liszt zeneszerzői alkatának.

Ezek alapján könnyen belátható, hogy a Liszt-életműkiadás legfőbb nehézségét a nagyszámú változat egymáshoz fűződő kapcsolatának tisztázása, valamint a változatok közlése jelenti. A megoldás felé tett első lépésként a Mező Imre és Sulyok Imre irányításával 1986–2005 között kiadott II. sorozatban (24 kötet) a végső változat mellett legalább egy, attól jelentősen eltérő további változat is helyet kapott. Az I–II. sorozatból kimaradt változatok közlésére 2005-ben indult el a pótkötetek sorozata.

A BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályán 2021-től működő Liszt Kutatócsoport lényegében a pótkötet-sorozat közreadási elveit érvényesítve közli

 • a Liszt jóváhagyásával kiadott művek összes nyomtatott változatát, valamint az azoktól jelentősen eltérő kiadatlan változatokat;
 • a befejezett, de Liszt életében kiadatlan kompozíciókat;
 • az albumlapokat;
 • az olyan befejezetlen vagy hiányosan fennmaradt kompozíciókat, amelyekből befejezett műalak nem maradt fenn;
 • a Liszt életében megjelent kétes hitelű kompozíciókat.

Tudományos tanácsadó testület

Rena Charnin Mueller (Philadelphia)

Domokos Zsuzsanna (Budapest)

Eckhardt Mária (Budapest)

Grabócz Márta (Strasbourg)

Kenneth Hamilton (Cardiff)

Kerékfy Márton (Budapest)

Kim Katalin (Budapest)

Jonathan Kregor (Cincinnati)

Mikusi Balázs (Mainz)

Tallián Tibor (Budapest)

Munkatársak

Kaczmarczyk Adrienne, főszerkesztő

Jay Rosenblatt

Sas Ágnes

Scholz Anna

Tihanyi Zsuzsanna

Várgedő Anna

Vásárlási információ

Az Új Liszt-Összkiadás köteteit az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó adja ki és terjeszti. A kötetek, valamint egyes művek különkiadásai megvásárolhatók a kiadó honlapján és a zeneműboltokban.